7 tuyệt chiêu shopping hiệu quả nhất tại Pháp

Pháp là nước có 2 mùa giảm giá lớn nhất kéo dài 1 tháng. Trong 1 tháng này sẽ chia ra làm 3 đợt. Và đợt 3 là sẽ lúc giảm mạnh nhất, dĩ nhiên cũng phải chịu khó đi lục đồ nhất vì nó sẽ mix với đồ không bán được qua 2 đợt trước. Thời điểm của hai mùa soldes là mùa đông (cuối tháng 1) và mùa hè (cuối tháng 6).

Continue reading “7 tuyệt chiêu shopping hiệu quả nhất tại Pháp”