Hướng dẫn hô biến CV để thuyết phục các nhà tuyển dụng Pháp

CV là tên viết tắt của Curriculum Vitæ, hay được gọi là sơ yếu lý lịch (resume). Đây là một từ gốc tiếng latin có ý nghĩa là “những diễn biến của cuộc đời” – déroulement de la vie. Một … Continue reading Hướng dẫn hô biến CV để thuyết phục các nhà tuyển dụng Pháp

7 tuyệt chiêu shopping hiệu quả nhất tại Pháp

Pháp là nước có 2 mùa giảm giá lớn nhất kéo dài 1 tháng. Trong 1 tháng này sẽ chia ra làm 3 đợt. Và đợt 3 là sẽ lúc giảm mạnh nhất, dĩ nhiên cũng phải chịu khó đi lục đồ nhất vì nó sẽ mix với đồ không bán được qua 2 đợt trước. Thời điểm của hai mùa soldes là mùa đông (cuối tháng 1) và mùa hè (cuối tháng 6).

Continue reading “7 tuyệt chiêu shopping hiệu quả nhất tại Pháp”