Làm gì nếu bạn có 48 tiếng càn quét thành phố đắt đỏ Copenhagen

Mở đầu cho nhúm các bài viết về chủ đề du lịch, mình xin được hân hoan hí hửng viết tặng các bạn một bài viết ngắn hướng dẫn một số tips để vui chơi múa lụa ở đất nước … Continue reading Làm gì nếu bạn có 48 tiếng càn quét thành phố đắt đỏ Copenhagen

Hướng dẫn hô biến CV để thuyết phục các nhà tuyển dụng Pháp

CV là tên viết tắt của Curriculum Vitæ, hay được gọi là sơ yếu lý lịch (resume). Đây là một từ gốc tiếng latin có ý nghĩa là “những diễn biến của cuộc đời” – déroulement de la vie. Một … Continue reading Hướng dẫn hô biến CV để thuyết phục các nhà tuyển dụng Pháp